Správy o spoločnosti

  • Postup činnosti filtračného lisu

    (1) Kontrola predfiltrácie 1. Pred prevádzkou skontrolujte, či je vstupné a výstupné potrubie, či netesné alebo upchaté spojenie, či sú rám potrubia a filtračnej lisovacej dosky a filtračná tkanina udržiavané čisté a či je prívodné čerpadlo a ventily sú normálne. 2. Skontrolujte, či ...
    Čítaj viac
  • Prevádzka filtračného lisu

    1. Stlačte filtračnú dosku: pripojte napájanie, naštartujte motor a stlačte filtračnú dosku filtračného lisu. Pred stlačením filtračnej dosky venujte pozornosť kontrole počtu filtračných dosiek, ktoré musia zodpovedať požiadavkám. Medzi tesniacimi povrchmi nesmú byť žiadne cudzie látky ...
    Čítaj viac